Oversigt over havne i Limfjorden

HAVNE I DEN ØSTLIGE LIMFJORD

Hals Havn 56°59,4’N 10°18’E
Egense Havn 56°59,1’N 10°18,5’E
Mou Havn/Bro 55°29,6’N 11°10,4’E
Skudehavnen Aalborg 57°03,5’N 9°53,9’E
Vestre Bådehavn Aalborg 57°03,5’N 9°53,9’E
Marina Fjordparken Aalborg 57°03,4’N 9°52,5’E

Limfjordens cykelruter

Limfjordsruten er den nationale cykelrute nr. 12. Man kan naturligvis følge ruten "slavisk" hele vejen rundt om Limfjorden, men undervejs er der masser af muligheder for selv at tilrettelægge en cykelferie i Limfjords-landet ved at "skyde genvej" via de 7 broer og de 5 Limfjordsfærger, der sejler på tværs af Limfjorden.
Limfjordsfortællinger 2016

Danmarks største skatkammer af gode og levende fortællinger

Dygtige fortællere viser rundt og giver dig et enestående indblik i Limfjordslandets natur, historie og kultur. Turene byder også på både unikke naturoplevelser i de grønne landskaber, der ustandseligt skifter karakter, mødet med mennesker, der har levet ved fjorden i mange år og oplevelser af det maritime liv i og ved Limfjorden.