På vej mod Verdensnaturarv: Hanklit og Knudeklint

De to mest spektakulære molerklinter er Hanklit på Mors og Knudeklint på Fur. De er begge internationale GeoSites, og nu kandiderer de til at blive optaget på UNESCO’s Verdensarvliste.

De to mest spektakulære molerklinter er Hanklit på Mors og Knudeklint på Fur. De er begge internationale GeoSites, og de kandiderer til at blive optaget på UNESCO’s Verdensarvliste.

De utrolige molerlandskaber på det nord- og nordvestlige Mors og på Fur er skabt i forbindelse med den seneste istid, som sluttede for 20.000 år siden. Men selve moleret er mellem 53 og 55 mio. år gammelt, og i moleret er der omkring 200 askelag, der blev spyet ud af datidens vulkaner sammen med damp, lava og skyer af svovlsyre. Moleret gemmer på forbløffende velbevarede fossiler af fisk, fugle, insekter, træ og planter. 

Se mere om spændende oplevelser i og med moleret på Fur og på Mors.

Marts 2013: Godkendt som verdensnaturarvkandidat.

 

Moler og vulkansk aske

Moleret blev dannet over en periode på et par millioner år, og det hele startede for 55 mio. år siden. Dengang var hele området dækket af hav, og på bunden af hav et aflejredes et lag på op til 60 meter, der bestod af kiselalger og fint ler. Det er det hvide ler, vi kalder moler. Geologisk benævnes perioden opsprækningsperioden, og den var præget af voldsom vulkansk aktivitet. I moleret kan man derfor se mere end 200 bånd, der er de askelag, som vulkanerne udspyede. Disse bånd i molerklinterne på Mors og Fur er verdens allerbedst bevarede vulkanske lag fra denne periode. Molerets fine lagdeling kan næsten sammenlignes med en geologisk bog, som man kan bladre igennem: 1 cm moler svarer til ca. 250 år.

Istidslandskab

Selve udformningen af landskabet skete i istiden, der sluttede for ca. 20.000 år siden. Ved Hanklit på Mors har isen skubbet moleret op fra dybet og lagt det ovenpå sand og grus for til sidst at tårne det hele op som øens ”ryg” i en højde af op til 89 meter over havets overflade. Ved Knudeklint på Fur er der et 600 meter langt profil, hvor man kan tydeligt ser de mange molerlag.

Fantastiske fossiler

Molerlagene rummer fantastiske fossiler fra tiden for 55 mio. år siden, hvor moleret blev dannet. Her findes alt fra en meter lang Tarpon til mikroskopiske fiskelarver: snegle, muslinger, rejer, krabber, ål og makreller. For ikke at tale om alskens insekter som myg, myrer og hvepse og græshopper og sommerfugle. Og så er der skildpadderne: den store læderskildpadde fra Fur og verdens bedst bevarede havskildpaddeunge fra Mors. Der bliver ved med at dukke enestående fossiler op – og fundene vises på Moler Museet på Mors og Fur Museum

Sikkerhed

Her kan du læse om sikkerhed og regler.